Träning

Mammaträning
Jag erbjuder: 
* mammaträning
* mammaPilates 
* mammaträning "en till en" 
* MammaMagekonsultationer
* MammaRun.
* Kombinera babyrytmik med mammaträning

Passen finns i Skummeslövsstrand (ibland även i Halmstad och Laholm.)

Gruppträning på Procedosmattan 
Bli stark i din vardag och träna för att bli starkare i olika positioner riktningar och på olika plan. 
Passet finns i Skummeslövsstrand.